Hopp til innhold

Nøkkelferdige avløpsrenseanlegg!

Vi leverer nøkkelferdige avløpsrenseanlegg i størrelsen 50 til 10.000 pe. Renseanleggene er godt egnet for behandling av kommunalt avløp, sigevann og industriavløp. Renseanleggene kjennetegnes ved:

  • Høy rensegrad
  • Krever lite tilsyn
  • Produserer lite overskuddsslam
  • Lavt kjemikalie- og energiforbruk

bilde


Analysetjenester

Watercare har et godt samarbeid med laboratorieselskaper og har tilgang på deres analyser og kompetanse.

Les mer...

Slambehandling

Kostnadseffektive slambehandlingsmetoder har alltid vært viktig og vil bli enda viktigere i de kommende år. Watercare kan tilby slambehandling ved slammineraliseringsanlegg. Vi kan tilby dimensjonering, prosjektering og bygging av komplette slambehandlingsanlegg.

Les mer...

Luftesystemer

Vi har luftere for de fleste anlegg og forhold. Ta kontakt og vi vil sammen med våre leverandører designe et optimalt system for ditt anlegg!

Les mer...

Share on Facebook