Hopp til innhold

Deponier

Sigevannsbehandling ved bruk av SBR teknikk har gjennom mange installasjoner vist seg å være stabil, økonomisk og langsiktig løsning for behandling av sigevann fra kommunale avfallsdeponier.


Prosessen er designet for

  • Håndtere svært store belastningsvariasjoner
  • Fjerne ammonium ved bruk av naturlige bakterier
  • Reduksjon av organisk materiale
  • Fjerne tungmetaller og andre miljøgifter ved biosorpsjon
  • Kaldt klima - ved at SBR reaktorene er isolerte

bilde

Watercares sigevannskonsept

  • Biologisk behandling av sigevann ved bruk av SBR teknikk
  • Returnere nitrifisert sigevann til deponiet
  • Behandle overskuddsslam ved sivbed

bilde

bilde

Share on Facebook