Hopp til innhold

Slambehandling

Mineralisering av slam er en kosteffektiv slambehandlingsmetode. Slam pumpes direkte fra renseanlegget til et eller flere sivbed.


Celler

Anleggene utformes normalt med 3 til 6 celler. Hver celle er vanligvis dimensjonert for ca. 100 - 200 tonn slam. Dette innebærer at det vil ta 8 til 12 år før cellenene må tømmes.

bilde

Slambehandlingen skjer ved to funksjoner

  • Avvanning
  • Mineralisering

Avvanningsprosessen øker tørrstoffinnholdet fra 1 % til 35 % og mineraliseringsprosessen reduserer innholdet av suspendert materiale med om lag 20 %. Disse prosessene resulterer i en driftstid på 8-12 år før slam må fjernes fra anlegget.

bilde

Rejekt

Sivbedene vil også behandle rejektevannet før det returneres til renseanlegget. Sammenlignet med tradisjonell slambehandling, for eksempel ved bruk av sentrifuge eller filterbåndpresse, vil den interne ammoniumsbelastning bli redusert med 10-20%.

bilde

 

Share on Facebook